Knihy pre deti

Milí rodičia, v rámci interného projektu „Vezmi knihu chrobáčik“ zameraného na predčitateľskú gramotnosť detí by sme radi v tomto šk. roku zrealizovali aktivitu s názvom:  

 

                         POŽIČAJ SI MA“.

 

O čo ide? Na verejne prístupnom mieste- v šatni MŠ by sme chceli zriadiť knižnicu s knihami vhodnými pre deti predškolského veku. Tieto knihy by slúžili všetkým, ktorí by si ich chceli požičať domov, prečítať s deťmi a potom vrátiť späť do knižnice. Z tohto dôvodu Vás prosíme o spoluprácu.

 

Milí rodičia: Ak máte doma nepotrebné, ale ešte zachovalé detské knihy, prosíme, prineste ich do MŠ na dobrú vec.

 

Chceme zvyšovať záujem detí o knihy, podporovať rozvoj reči a správnu výslovnosť detí.

Vopred ďakujeme za ochotu a spoluprácu.

Vydané dňa: 16.09.2019 Rubrika: Novinky | Zdielať na Facebook | Zdielať na Twitter | Zdielať na Google+

ZŠ Melčice-Lieskové