Poplatok ZRPŠ

Vyberá sa poplatok ZRPŠ na II. polrok vo výške 12,00 €. Peniaze môžete zaplatiť pokladníčke p. Mudrákovej alebo tr. učiteľkám do 15.02.2019. 

Vydané dňa: 01.02.2019 Rubrika: Novinky | Zdielať na Facebook | Zdielať na Twitter | Zdielať na Google+

ZŠ Melčice-Lieskové