Stravovanie v MŠ od 01.03.2019

Čo to znamená obedy zdarma – v akej výške – kedy vznikne nárok na obed zdarma

Napriek všeobecne zaužívanému názvu obedy zdarma, v skutočnosti (aj podľa znenia príslušného zákona) ide

o dotáciu na podporu výchovy dieťaťa k stravovacím návykom. Rozumie sa tým zabezpečenie obeda a iného jedla.

Hodnota celodennej stravy je 1,26€ a dotácia sa poskytuje vo výške 1,20€ na

 deň. Poskytne sa za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo:

výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole alebo

vyučovania v základnej škole

 

Na režijné náklady v materskej škole na výrobu jedál vo výške 0,07€/deň

budú rodičia prispievať sumou 0,06€/deň.

 

Povinnosťou každého rodiča, zákonného zástupcu dieťaťa je:

v prípade, že sa dieťa nezúčastní výchovno-vzdelávacej činnosti

v materskej škole, dieťa odhlásiť zo stravy deň vopred! Nakoľko sa jedná o dotáciu, ktorá sa zúčtováva s poskytovateľom dotácie, ak rodič svoju povinnosť nesplní a svoje dieťa neodhlási – bude sa mu účtovať

hodnota celodennej stravy v plnej výške t.j. 1,26€ za každý neodhlásený deň.

POZOR ZMENA!!!!

Odhlasovať alebo prihlasovať dieťa od 1.marca 2019 je nutné v školskej jedálni na telef. čísle 032/6490284 deň vopred do 14,30 hod výnimočne do 7,00 hod ráno.

Dotácia je určená pre deti, ktoré navštevujú posledný ročník v materskej škole

(tzv.predškoláci).

 

Zápisný lístok Predškoláka treba urýchlene vyplniť a odovzdať.

 

Vydané dňa: 26.02.2019 Rubrika: Novinky | Zdielať na Facebook | Zdielať na Twitter | Zdielať na Google+

ZŠ Melčice-Lieskové