Zápis detí do MŠ na šk. rok 2019/2020

 

 


PIS DETÍ

DO MATERSKEJ ŠKOLY

 

                           Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Jána Smreka Melčice – Lieskové 377 oznamuje rodičom detí, že v dňoch

 

09. mája 2019 a 10. mája 2019

v čase od 09.00 hod. do 11.00 hod.

 

sa uskutoční v priestoroch  MŠ (dolná budova ZŠ) zápis detí do materskej školy na školský  rok 2019/2020, na ktorom si rodičia môžu vyzdvihnúť prihlášku a žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ.

 

včielka Pri záujme o prijatie, ktorý prekračuje kapacitu MŠ, zohľadňuje riaditeľ ZŠ s MŠ nasledovné podmienky pre prednostné prijímanie detí:

a) dovŕšenie piateho roku veku (predškoláci),

b) odložená školská dochádzka,

c) dodatočne odložená povinná školská dochádzka,

d) trvalý pobyt  aspoň jedného zákonného zástupcu v obci Melčice-Lieskové,

e) nástup do MŠ od začiatku školského roka  a spravidla po dovŕšení 3 rokov dieťaťa k tomuto termínu,

f) súrodenec už prijatého dieťaťa, ktorý spĺňa podmienku v písmene e).

 

 lienka

Vydané dňa: 25.04.2019 Rubrika: Novinky | Zdielať na Facebook | Zdielať na Twitter | Zdielať na Google+

ZŠ Melčice-Lieskové