Školský vzdelávací program

iŠkVP Putovanie chrobáčikov
Názov súboru: iŠkVP_Putovanie chrobáčikov.pdf
Veľkosť súboru: 0,42 MB

Školský poriadok


Názov súboru: Dodatok č.1. 2018-2019.pdf
Veľkosť súboru: 0,40 MB


Školský poriadok 2018-2019
Názov súboru: Skolsky_poriadok_2018-2019.pdf
Veľkosť súboru: 0,47 MB

Informácie pre rodičov

Adaptačný proces dietata do prostredia materskej školy
Názov súboru: Adaptacny_proces_dietata_do_prostredia_MS.pdf
Veľkosť súboru: 0,13 MB


Prvé dni v MŠ
Názov súboru: Prvé dni v MŠ.docx
Veľkosť súboru: 0,24 MB

ZŠ Melčice-Lieskové