Školský vzdelávací program

iŠkVP Putovanie chrobáčikov
Názov súboru: iŠkVP_Putovanie chrobáčikov.pdf
Veľkosť súboru: 0,42 MB

Školský poriadok


Názov súboru: Školský poriadok 2020-2021.pdf
Veľkosť súboru: 0,60 MB

Informácie pre rodičov

Adaptačný proces dietata do prostredia materskej školy
Názov súboru: Adaptacny_proces_dietata_do_prostredia_MS.pdf
Veľkosť súboru: 0,13 MBNázov súboru: Jarná záhradka.pdf
Veľkosť súboru: 1,83 MBNázov súboru: Kto navštívil Knižkodomček.docx
Veľkosť súboru: 0,02 MBNázov súboru: Pokyny pre rodičov upravujúce podmienky prevádzky materskej školy od 01.09.2020.docx
Veľkosť súboru: 0,01 MB


Prvé dni v MŠ
Názov súboru: Prvé dni v MŠ.docx
Veľkosť súboru: 0,24 MB

ZŠ Melčice-Lieskové