Krúžky

Krúžok angličtiny

Výučba náboženstva – evanjelické

v šk.roku 2019/2020 pre nízky počet záujemncov sa uvedené krúžky nerealizujú

ZŠ Melčice-Lieskové