Chrobáčiky ďakujú

MŠ Chrobáčikovo ďakuje:

p. Michalcovej Zuzke za sponzorský dar – detské tekuté mydlá,

 p. Hulvákovej Mirke za sponzorsky ušitého maskota triedy Motýlikov.

Vydané dňa: 14.02.2023 Rubrika: Novinky

ZŠ Melčice-Lieskové