Príhovor starostky obce ku Dňu učiteľov

 

“Každý, kto si spomína na svoje vzdelávanie, pamätá si učiteľov.  Nie metódy a techniky.  Učiteľ je srdcom vzdelávacieho systému“.   (Sidney Hook, americký filozof)

 

     Vážený pán riaditeľ, žený pedagogický zbor, milí nepedagogickí zamestnanci,


     dovoľte mi, aby som Vás pri príležitosti dňa, ktorý patrí všetkým učiteľom, srdečne pozdravila.

     Slová Sidneyho Hooka narážajú aj na túto zvláštnu dobu. Častokrát nám až mimoriadne, zlomové  a neočakávané situácie ukazujú, že dôležité sú všetky povolania. A takéto povolanie, ktoré dnes nevnímajú iba rodičia, ale celá verejnosť ako jedno z kľúčových, je medzi inými aj učiteľské povolanie. Zvládať deti, ktoré sa zo dňa na deň ocitli v domácej izolácii spolu s rodičmi bez akejkoľvek prípravy na túto situáciu, je často veľmi ťažké. Nejeden rodič, ktorý doma okrem detí musí zvládať aj home office, si v týchto časoch spomenie na prácu učiteľa. Na učiteľské povolanie, ktoré v sebe okrem vzdelávania zahŕňa aj výchovu a množstvo činností, ktoré rodičia často ani nevnímajú. 


     Dnes to cítime všetci a vážime si tých, ktorí preukazujú vysokú mieru zodpovednosti a napriek ťažkostiam dokážu vzbudiť u detí a žiakov chuť po sebazdokonaľovaní a vieru nestrácať nádej v týchto neľahkých dňoch.

     Vyučovať elektronickou formou nie je jednoduché a ešte nedávno sa nám to zdalo nepredstaviteľné. Dnes však oceňujeme, aká dôležitá je kontaktná výučba. Dlhé roky školstvo smerovalo k on-line výučbe, informatizácii a  keď to priamo zažívame, uvedomujeme si, aké to má fatálne následky v strate spoločenských kontaktov.  No každá mimoriadna situácia si vyžaduje mimoriadne riešenia. Musíme byť prispôsobiví a tvoriví. Je dôležité hľadať a nachádzať v tejto chvíli čo najlepšie formy výučby. Ján Ámos Komenský povedal: „Jeden deň s dobrým učiteľom je viac ako tisíc dní usilovného samoštúdia“.  Je to pre Vás, milí kolegovia,    veľká výzva a vyslovujem presvedčenie, že ju zvládnete tak, ako ste  zvládli už mnohokrát náročné obdobia či už v osobnej, pracovnej alebo spoločenskej rovine. Oceňujem profesionálny a ľudský prístup Vás, ktorí k svojim povinnostiam pristupujete zodpovedne.

 

     Milí učitelia, dovoľte mi poďakovať sa Vám za Vašu náročnú a zmysluplnú prácu vo výchovno-vzdelávacom procese, ktorý vyžaduje veľa Vašej energie a obetavosti a v tomto období si žiada aj nové prístupy.

    No moja vďaka patrí v dnešný deň aj administratívnym a prevádzkovým zamestnancom – nepedagogickým zamestnancom, ktorí svojou činnosťou prispievajú k realizácii náročného pedagogického procesu. Každý z Vás je dôležitý a je súčasťou nášho školského celku.

     Všetkým Vám pri príležitosti Vášho dnešného sviatku vyslovujem želanie, mať  nielen v týchto  dňoch veľa múdrosti odlíšiť dôležité od nepodstatného. Nedržať sa úzkoprso starých zažitých pravidiel v spôsobe výučby, ale nadobúdať radosť z nových prístupov k vzdelávaniu. Želám Vám veľa priestoru v objavovaní novátorských riešení o ktorých som presvedčená, že sú pre každé dieťa a žiaka veľmi potrebné.

    Želám Vám pokoj v tomto čase neistoty a chaosu, aby ste sa na toto obdobie mohli pozrieť s nadhľadom a vidieťňom nové príležitosti.

   Zopakujem slová, ktoré som uviedla v obecných novinách: „Možno prišiel ten čas, kedy si všetci musíme uvedomiť, že spôsob prístupu k vzdelávaniu je potrebné zmeniť. A nehovoriac len o vzdelávaní našich detí. Možno teraz je ten správny čas uvedomiť si, že bez silnej vnútornej motivácie sa nikto z nás nikde neposunie“.

    Vážení učitelia a prevádzkoví pracovníci, ďakujem Vám, že ste tu pre naše deti. Prajem Vám pevné zdravie, veľa entuziazmu a optimizmu nielen vo Vašej  práci, ale aj v súkromnom a spoločenskom živote.

    Na záver si dovolím pridať ešte jednu myšlienku učiteľa národov Jána Amosa Komenského:

 „ Chvályhodní sú tí ľudia, ktorí pri množení múdrosti a umenia žiadne úsilie neľutujú“.

 

                                                                                                              Katarína Remencová 

 

Vydané dňa: 28.03.2021 Rubrika: Novinky

ZŠ Melčice-Lieskové