Fašiangové dobroty

MŠ Chrobáčikovo ďakuje mamičkám za výborné fašiangové dobroty:

p. Borovská, p. Moldovan, p. Fabianová E.,

p. Mlčúchová, p. Homolová, p. Struhárová,

p. Bolečková, p. Fabianová L., p. Kováčiková,

p. Marcinátová, p. Šprtlová, p. Dubcová,

p. Medová, p. Klenková, p. Hertlová

Vydané dňa: 21.02.2023 Rubrika: Novinky

ZŠ Melčice-Lieskové