Fašiangový karneval

KARNEVAL

Dňa 21.februára 2023 /utorok/

 v dopoludňajších hodinách sa bude

v našej MŠ Chrobáčikovo konať

 

 K A R N E V A L.

  Prosíme rodičov, aby priniesli deťom masky. Ochotné mamičky môžu pripraviť fašiangové dobroty. Prosíme, nahláste sa u triednych

       pani učiteliek.

 

                      

 

Vydané dňa: 13.02.2023 Rubrika: Novinky

ZŠ Melčice-Lieskové