Oznam 31.03.2021

Oznamujeme rodičom detí, že od 06.apríla 2021, t.j. utorok, sa obnovuje prevádzka v materskej škole. Pri nástupe dieťaťa je potrebné priniesť doklad o negatívnom teste oboch zákonných zástupcov/prípadne potvrdenie o výnimke z testovania. Čestné vyhlásenie k testu a potvrdenie o bezinfekčnosti dieťaťa bude  pripravené pre každého zákonného zástupcu na značke dieťaťa. Upozorňujeme, že naďalej platia sprísnené podmienky vstupu do budovy formou kartičiek, vstup do budovy v respirátore a prekrytie horných dýchacích ciest (rúško, šatka…) v celom areáli školy. 

Želáme všetkým krásne veľkonočné sviatky prežité v zdraví a v rodinnej pohode.                                                                                                                                                           

Vydané dňa: 31.03.2021 Rubrika: Novinky

ZŠ Melčice-Lieskové