Oznam k otvoreniu MŠ od 11.01.2021

Základná škola s materskou školou Jána Smreka,

Melčice-Lieskové 377

 

                                                                                  

 

Základná škola s materskou školou Jána Smreka, Melčice – Lieskové 377 oznamuje zákonným zástupcom,

že v súlade s nariadeniami a odporúčaniami bude MŠ s účinnosťou od 11. 01. 2021 do 15. 01. 2021 otvorená len pre deti rodičov, ktorí OBAJA pracujú v kritickej infraštruktúre a pre deti, ktorých rodičom povaha práce nedovoľuje pracovať z domu.

V otázkach prevádzky MŠ sa obracajte na zástupkyňu riaditeľa školy pre MŠ / Mgr. Daša Fabianová -0905 334 596 /

  • Zákonný zástupca (ZZ)       zašle       požiadavku na umiestnenie dieťaťa               na mailovú           adresu dasa.fabianovams@lieskove.zs-melcice.sk
  • Termín na zaslanie žiadosti končí 10.01.2021 do 14:00 hod.
  • ZZ oznámi meno, priezvisko dieťaťa a čestne vyhlási, že obaja ZZ pracujú v kritickej infraštruktúre, alebo im nie je umožnená práca z domu a zároveň nie je iná osoba, ktorá by ostala s dieťaťom doma
  • Na nástup dieťaťa do MŠ /pondelok 11.01.2021/ stačí čestné prehlásenie oboch rodičov, ktoré nájdete na stránke MŠ. Následne ZZ prinesú potvrdenie od zamestnávateľa, že pracujú v kritickej infraštruktúre alebo,  že im povaha práce nedovoľuje pracovať z domu.
  • Od 11.1. 2021 do 18.1. 2021 bude ZZ vyplácaná pandemická OČR ak nebude ich dieťa navštevovať MŠ.
  • Do kritickej infraštruktúry podľa zákona č. 45/2011 o kritickej infraštruktúre patria zamestnanci sektorov: doprava, elektronické komunikácie, energetika, pošta, vojsko, polícia, priemysel: farmaceutický, hutnícky, chemický, voda a atmosféra, zdravotníctvo, záchranné zložky, financie a bankovníctvo a tiež, predavač/ka potraviny, drogéria.

 

V prípade zmien Vás budeme informovať.

Nezabudnite priniesť do MŠ čestné prehlásenie zákonného zástupcu.

 

                                                                                                               Za porozumenie ďakujeme.

Vydané dňa: 08.01.2021 Rubrika: Novinky

ZŠ Melčice-Lieskové