Oznam o prevzatí rozhodnutia o prijatí/neprijatí dieťaťa do MŠ

Vážení rodičia,

na sekretariáte školy si môžete vyzdvihnúť Rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa do MŠ v nasledovné dni:

Pondelok 06.06. 2022 – od 7.00- do 15.00

Utorok 07.06.2022 – od 7.00 – do 16.00

Streda 08.06.2022 – od 7.00 – do 15.00

Štvrtok 09.06.2022 – od 7.00 – do 15.00

Piatok 10.06.2022 – od 7.00 – do 15.00

 

Vydané dňa: 03.06.2022 Rubrika: Novinky

ZŠ Melčice-Lieskové