Oznam súvisiaci s celoplošným testovaním

Milí rodičia,

v súvislosti s celoplošným testovaním a usmernením Ministertsva školstva uvádzame zjednodušený postup platný od 02.11.2020:

🔴 Pozitívny človek: Celá domácnosť ostáva v domácej izolácii 10 dní (rodič, dieťa, všetci bez výnimky, určuje to Vyhláška č. 15 ÚVZ)

🟢 Negatívny človek: Nosí pri sebe potvrdenie, ktoré sa požaduje pri vstupe do prevádzky, t.j. aj do materskej školy (či už vstupuje ako zamestnanec alebo cudzí človek, Vyhláška č. 16 ÚVZ)

Zákonný zástupca, ktorý sa nevie preukázať negatívnym výsledkom testu alebo potvrdením o výnimke, podľa vyhlášky č. 16 nemôže vstúpiť do vnútorných a vonkajších priestorov školy alebo školského zariadenia. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v tomto prípade odporúča, aby zákonný zástupca neumiestňoval dieťa do materskej školy na najbližších 10 kalendárnych dní.

Po návrate dieťaťa do MŠ zákonný zástupca predloží tlačivo "Vyhlásenie o bezinfekčnosti" – každé dieťa ho bude mať pripravené na značke, príp. na stiahnutie na stránke minedu 

 https://www.minedu.sk/data/att/17778.pdf

 

 

Vydané dňa: 02.11.2020 Rubrika: Novinky

ZŠ Melčice-Lieskové