Poďakovanie

MŠ Chrobáčikovo ďakuje

p. MLČÚCHOVI ROMANOVI,

ktorý sponzorsky zakúpil farby

a vymaľoval priestory MŠ.

Vydané dňa: 03.11.2023 Rubrika: Novinky

ZŠ Melčice-Lieskové