Poďakovanie

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčastnili školskej brigády a spoločne skrášlili areál školy, ktorí slúži všetkým.

Ďakujem patrí:

p. Borovská

p. Dubec

p. Marcinátová

p. Mlčúch

manželia Vitkoví

p. učiteľky:

p. Bališová,

p. Dlapová,

p. Jančárová,

p. Fabianová,

p. Zicháčková

Vydané dňa: 22.05.2023 Rubrika: Novinky

ZŠ Melčice-Lieskové