Poďakovanie rodičom

MŠ Chrobáčikovo ďakuje rodičom a starým rodičom detí za sponzorské príspevky a pomocné práce:

p. Mlčúch – pomocné práce v školskej záhrade

p. Ivaňová – nákup výtvarného materiálu

p. Kolena - príspevok na hračky vo výške 100,00 €

p. Šebeň – oprava hračiek 

p. Kuchta – piesok do pieskoviska na školskom dvore.

Vydané dňa: 24.05.2021 Rubrika: Novinky

ZŠ Melčice-Lieskové