Pokyny k prevádzke od 01.03.2021

V zmysle Vyhlášky RÚVZ Trenčín č. 87 materská škola bude otvorená pre deti:

  • zamestnancov orgánov štátnej správy a kritickej infraštruktúry,
  • zdravotníckych pracovníkov a ostatných pracovníkov v zdravotníctve,
  • zamestnancov zariadení sociálnej starostlivosti,
  • zamestnancov zabezpečujúcich zachovanie chodu hospodárstva a verejného zdravotníctva

to znamená, že do MŠ od 01.03.2021 môžu nastúpiť deti zamestnaných rodičov v uvedených odvetviach, ktorí dochádzajú do zamestnania. V prípade kontroly zo strany vyšších inštitúcií si musí byť zákonný zástupca vedomý, že splnenie týchto podmienok vie relevantne preukázať.

Záujem o umiestnenie dieťaťa do MŠ od 01.03.2021 je potrebné nahlásiť do 28.02.2021 do 12.00 hod. na email:

dasa.fabianovams@lieskove.zs-melcice.sk

Naďalej platí kópia negatívneho testu oboch rodičov/prípadne výnimka z testovania spolu s čestným vyhlásením, ktoré nájdete na značke dieťaťa v šatni (jedno tlačivo bude na celý mesiac).

Vydané dňa: 26.02.2021 Rubrika: Novinky

ZŠ Melčice-Lieskové