Poplatok ZRPŠ

Pokladníčka ZRPŠ vyberá poplatok ZRPŠ na 2.polrok vo výške 12,00 € na dieťa do 23.04.2021. Rodičia môžu peniaze odovzdať aj triednym učiteľkám.

Vydané dňa: 14.04.2021 Rubrika: Novinky

ZŠ Melčice-Lieskové