Poplatok ZRPŠ

Milí rodičia,

nakoľko Občianske združenie (OZ) MŠ Melčice-Lieskové plánuje zmenu banky, poplatok  ZRPŠ za I.polrok – 15,00 € môžete odovzdať v hotovosti pokladníčke OZ p. Trčkovej, prípadne triednym učiteľkám do 06.10.2023 a nie ako bolo avizované, že sa peniaze budú zasielať na účet.

Vydané dňa: 26.09.2023 Rubrika: Novinky

ZŠ Melčice-Lieskové