Pozor!!!!! Prerušenie prevádzky kvôli chorobnosti

Základná škola s materskou školou Jána Smreka, Melčice-Lieskové 377 , zastúpená riaditeľom školy Mgr. Róbertom Košťálom, so súhlasom zriaďovateľa školy – Obcou Melčice – Lieskové, zastúpenou starostkou obce Mgr. Katarínou Remencovou, na základe odporúčania MUDr. Matúša Kráľa, všeobecná ambulancia pre deti a dorast a po konzultácii s RÚVZ Trenčín Vám oznamuje prerušenie výchovno – vzdelávacieho procesu v materskej a základnej škole od 16.12.2022 /piatok/ do 22.12.2022 /štvrtok/ z dôvodu pokračujúcej vysokej chorobnosti detí, žiakov a zamestnancov školy.

V piatok – 16.12.2022 do 13.30 hod. si môžu rodičia prísť zobrať návliečky a ostatné veci detí.

Prajeme všetkým veľa zdravia.

Vydané dňa: 15.12.2022 Rubrika: Novinky

ZŠ Melčice-Lieskové