Predškoláci - motýliky

Milí rodičia predškolákov – motýlikov,

dňa 31.03. a 04.04.2022  po 16.00 hod. sa uskutočnia v MŠ individuálne konzultačné hodiny pre rodičov týkajúce sa pripravenosti dieťaťa do prvého ročníka. Záujemci sa môžu zapísať na hárok v šatni.

Vydané dňa: 25.03.2022 Rubrika: Novinky

ZŠ Melčice-Lieskové