Prerušenie prevádzky počas letných prázdnin

Oznamujeme rodičom, že so súhlasom zriaďovateľa počas letných prázdnin bude prerušená prevádzka v MŠ

od 03.07.2023 do 28.07.2023 a 

od 28.08.2023 do 31.08.2023.

Prosíme rodičov, aby svoje deti prihlásili na priložené hárky v šatni do 22.05.2023, aby sme vedeli zabezpečiť chod MŠ a stravovanie.

Vydané dňa: 27.04.2023 Rubrika: Novinky

ZŠ Melčice-Lieskové