Ranný filter - dôležité!!!!

Upozorňujeme rodičov, že od novembra 2021 z dôvodu ochrany zdravia  sa bude vykonávať prísnejší ranný filter, tzn., že deti s príznakmi respiračných ochorení pedagogický zamestnanec odmietne prevziať do materskej školy. Ak deti opakovane budú navštevovať materskú školu s respiračnými ochoreniami (nádcha, intenzívny dusivý kašeľ…) budeme musieť pristúpiť k prísnejším opatreniam, t.j. dieťa s takýmito príznakmi bude musieť mať počas pobytu v MŠ prekryté horné dýchacie cesty rúškom.

Vydané dňa: 28.10.2021 Rubrika: Novinky

ZŠ Melčice-Lieskové