Rodičovské združenie

Vážení rodičia,

pozývame Vás na Rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční dňa

09.05.2023 o 16.15 hod. (t.j. utorok),

 na ktorom prebehne voľba člena do Rady školy za rodičov MŠ.

Vydané dňa: 02.05.2023 Rubrika: Novinky

ZŠ Melčice-Lieskové