Rodičovské združenie

Milí rodičia, pozývame Vás na Rodičovské združenie, ktoré sa bude konať 06.septembra 2022 o 16.30 hod. v priestoroch materskej školy s nasledovným programom:

1. Oboznámenie so Školským poriadkom MŠ.

2. Voľba člena do Rady školy.

3. Rôzne.

Vydané dňa: 25.08.2022 Rubrika: Novinky

ZŠ Melčice-Lieskové