Závery z RZ z dňa 06.09.2021

Výbor RZ: Predsedníčka – p. Žilinská  (trieda Včielok)

                   Pokladníčka – p. Fabianová (trieda Včielok)

 

Príspevok ZRPŠ: I. polrok – 12,00 €

                              II. polrok – 12,00 €

 

Rodičia si odsúhlasili založenie Občianskeho združenia pri materskej škole. Voľba štatutára prebehne formou hlasovacích lístkov, ktoré dostanete v priebehu nasledujúcich dní od  triednych učiteliek.

 

Povinnosťou každého rodiča, ktorý sa nezúčastnil rodičovského združenia, je oboznámiť sa so Školským poriadkom MŠ do 17.09.2021, čo potvrdí svojim podpisom na hárku, ktorý bude v triede, kam chodí jeho dieťa. Školský poriadok je zverejnený na webstránke MŠ i v šatni MŠ.

 

Vyberá sa poplatok ZRPŠ na I. polrok – 12,00 € do 17.09.2021. Peniaze rodičia môžu odovzdať pokladníčke ZRPŠ prípadne triednej učiteľke. Prosíme, aby ste si nachystali presnú sumu.

Vydané dňa: 07.09.2021 Rubrika: Novinky

ZŠ Melčice-Lieskové