Organizácia dňa

ROZPIS DENNÝCH ČINNOSTÍ CHROBÁČIKOV
PRE  ŠKOLSKÝ ROK: 2021 – 2022

ČAS ČINNOSTI
06.30-09.00 Hry a činnosti podľa voľby detí, vzdelávacia aktivita,
Zdravotné cvičenia
09.00-09.30 Osobná hygiena, desiata
09.30-11.15 Vzdelávacie aktivity, hry a činnosti podľa voľby detí,
Pobyt vonku
11.15-12.15 Osobná hygiena, obed
12.15-14.30 Osobná hygiena, odpočinok.
14.30-15.00 Osobná hygiena, olovrant
15.00-16.00 Hry a činnosti podľa voľby detí, vzdelávacia aktivita,
v letných mesiacoch druhý pobyt vonku na školskom dvore,
rozchádzanie detí domov

 

ZŠ Melčice-Lieskové