Hľadáme učiteľku MŠ

V zmysle §84 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pre pedagogického zamestnanca:

ZŠ s MŠ Jána Smreka Melčice-Lieskové hľadá učiteľku pre predprimárne vzdelávanie s nástupom od 1.11.2020 na zastupovanie materskej dovolenky.

Kvalifikačné požiadavky: V zmysle Vyhlášky MŠVVaŠ 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov- účinná od 15.1.2020

Požadované doklady:

  • profesijný životopis
  • motivačný list
  • súhlas so spracovaním osobných údajov
  • fotokópie dokladov o vzdelaní.

 

Žiadosti zasielajte na adresu školy: ZŠ s MŠ Jána Smreka Melčice-Lieskové 377, 913 05 alebo na mailovú adresu riaditel@zs-melcice.sk

Vydané dňa: 14.10.2020 Rubrika: Voľné pracovné miesta

ZŠ Melčice-Lieskové