Veľkonočný čas v MŠ

Oznamujeme rodičom, že dňa 28.03.2024 (t.j. štvrtok) bude z dôvodu čerpania dovolenky MŠ zatvorená.

02.04.2024 sú veľkonočné prázdniny a preto zisťujeme záujem o MŠ. Žiadame rodičov, aby svoje deti zapísali na hárky v šatni na nástenke do 19.03.2024. Ďakujeme.

Vydané dňa: 11. marca 2024 Rubrika: Chorbáčik doma

ZŠ Melčice-Lieskové