Preberanie rozhodnutí

Oznamujeme rodičom, že v dňoch:

PONDELOK  – 10.00 hod. – 16.00 hod.

UTOROK  – 07.00 hod. – 16.00 hod.

si môžu na sekretariáte školy prevziať rozhodnutia o prijatí/neprijatí detí do materskej školy. Upozorňujeme, že pri preberaní rozhodnutia je potrebný podpis oboch zákonných zástupcov.

Vydané dňa: 14. júna 2024 Rubrika: Novinky

ZŠ Melčice-Lieskové