Prispeli do vianočnej burzy

MŠ Chrobáčikovo ďakuje za vianočné výrobky,

 ktorými prispeli do vianočnej burzy rodičia detí:

Dziňa D.

Matejíčková N.

Šmatlák A.

Majerovičová E.

Moldovan A.

Jánska T.

Čaňo A.

Zajíčková V.

Urban S.

Klenko M.

Mareček S.

Trčková T.

Matiášová D.

súrodenci Balajoví

Hertl S. – aj finančná čiastka 100,00 €

Guga J.

Staňáková L.

zamestnanci MŠ  - Bališová M., Zicháčková M.

Faltínková N

Križanová Ľ.

 

Vydané dňa: 12. decembra 2023 Rubrika: Novinky

ZŠ Melčice-Lieskové