VYHODNOTENIE ČITATEĽOV KNIŽKODOMČEKA

Aj v tomto školskom roku 2023-2024 náš KNIŽKODOMČEK ponúkal deťom svoje knihy, ktoré si mohli požičať, prečítať, zabaviť sa ale i poučiť.

KNIŽKODOMČEK má aj svoj denníček a vďaka nemu môžeme na záver šk. roka vyhlásiť najusilovnejších čitateľov KNIŽKODOMČEKA, ktorí si zapožičali knihy:

 1. Lucka STAŇÁKOVÁ – 13 x
 2. Tatianka TRČKOVÁ – 7x
 3. Dorotka MATIÁŠOVÁ – 4x
 4. Natálka KOVÁČIKOVÁ – 2x

Niektoré deti navštívili KNIŽKODOMČEK aspoň jeden krát:

 • Danko BUNDALA
 • Maťko BALAJ
 • Riško HURTOŇ
 • Sebko HERTL
 • Jakubko VAŇO
 • Lucasko JANEGA
 • Katka SPAČKOVÁ
 • súrodenci Timko a Leo LUTZU.

Ďakujem, že ste ma navštívili.         Váš KNIŽKODOMČEK

Vydané dňa: 24. júna 2024 Rubrika: Novinky

ZŠ Melčice-Lieskové