ZRPŠ

Pokladníčka Rodičovského združenia pri MŠ oznamuje, že sa platí poplatok ZRPŠ na II. polrok  15,00€.

Peniaze môžete zaslať na účet rodičovského združenia:

SK19 0900 0000 0051 9703 3457

Do poznámky prosíme uviesť meno dieťaťa. Peniaze zasielať do 31.01.2024

Vydané dňa: 19. januára 2024 Rubrika: Novinky

ZŠ Melčice-Lieskové