Zoznam tried

V MŠ Chrobáčikovo sú deti do jednotlivých tried rozdelené spravidla podľa veku.

K 01.09.2019: 

TRIEDA LIENKY – 3-4 ročné detí – 18 detí

TRIEDA VČIELKY – 4-5  ročné detí – 21 detí

TRIEDA MOTÝLIKY – 5-6 ročné deti – 24 detí

Vydané dňa: 26.08.2018 Rubrika: Triedy | Zdielať na Facebook | Zdielať na Twitter | Zdielať na Google+

ZŠ Melčice-Lieskové