Voľná pracovná pozícia - učiteľka pre predprimárne vzdelávanie

Vydané dňa: 12.07.2021, Rubrika: Voľné pracovné miesta

Rozprávka a príbeh v edukácii MŠ - aktualizačné vzdelávanie

Vydané dňa: 25.06.2021, Rubrika: Novinky

Prevádzka počas letných prázdnin

Vydané dňa: 14.06.2021, Rubrika: Novinky

Oznam o prevzatí rozhodnutí o prijatí/neprijatí dieťaťa do MŠ

Vydané dňa: 14.06.2021, Rubrika: Novinky

Letné prázdniny

Vydané dňa: 27.05.2021, Rubrika: Novinky

Poďakovanie rodičom

Vydané dňa: 24.05.2021, Rubrika: Novinky

Deň matiek

Vydané dňa: 07.05.2021, Rubrika: Novinky

Oznam k 3.5.2021

Vydané dňa: 03.05.2021, Rubrika: Novinky

Zápis detí do MŠ na šk. rok 2021/2022

Vydané dňa: 30.04.2021, Rubrika: Novinky

Poplatok ZRPŠ

Vydané dňa: 14.04.2021, Rubrika: Novinky

ZŠ Melčice-Lieskové