Poďakovanie

Vydané dňa: 30.03.2020, Rubrika: Novinky

Dôležitý oznam pre rodičov

Vydané dňa: 30.03.2020, Rubrika: Novinky

30.03.-03.04.2020 - Výzva pre Chrobáčikov

Vydané dňa: 30.03.2020, Rubrika: Chorbáčik doma

Prerušenie vyučovania a nový web

Vydané dňa: 25.03.2020, Rubrika: Novinky

Poplatok za MŠ

Vydané dňa: 25.03.2020, Rubrika: Novinky

Jarný pozdrav pre Chrobáčikov a ich rodičov

Vydané dňa: 20.03.2020, Rubrika: Novinky

Zrušenie depistáže predškolákov

Vydané dňa: 14.03.2020, Rubrika: Novinky

Prerušenie prevádzky v MŠ

Vydané dňa: 14.03.2020, Rubrika: Novinky

UPOZORNENIE PRE RODIČOV - Prerušenie prevádzky v MŠ

Vydané dňa: 12.03.2020, Rubrika: Novinky

Usmernenie č. 3 v súvislosti so šírením koronavírusu

Vydané dňa: 11.03.2020, Rubrika: Novinky

ZŠ Melčice-Lieskové