Drobné opravy

POĎAKOVANIE

 

MŠ Chrobáčikovo ďakuje

dedkovi Sárky Hladíkovej,p. Miškechovi,

za opravu linolea v šatni MŠ.

Vydané dňa: 08.11.2023 Rubrika: Novinky

ZŠ Melčice-Lieskové