Jarné prázdniny

Oznamujeme rodičom, že počas jarných prázdnin t.j.

19.02.2024-23.02.2024

bude prevádzka v MŠ prerušená z dôvodov maľovania priestorov materskej školy.

Vydané dňa: 22.01.2024 Rubrika: Novinky

ZŠ Melčice-Lieskové