Skladanie nábytku

CHROBÁČIKOVO

ďakuje šikovnému oteckovi

p. ŠMATLÁKOVI R.

za poskladanie nového nábytku do materskej školy.

Vydané dňa: 30.01.2024 Rubrika: Novinky

ZŠ Melčice-Lieskové